İzmir Boşanma Avukatı

aile-hukuku

İzmir aile avukatı olarak, boşanma davaları, velayet sorunları, nafaka talepleri ve mal paylaşımı konularında profesyonel hukuki destek sunmaktayız. Her türlü ailevi uyuşmazlıkta, haklarınızı korumak ve en iyi sonucu elde etmek için yanınızdayız. İzmir aile avukatı hizmetlerimizle, hukuki sürecin her aşamasında size rehberlik ediyoruz. Aile hukuku alanında deneyimli ekibimizle, İzmir’de size en kaliteli ve etkili hukuki hizmeti sunmayı taahhüt ediyoruz. İzmir aile avukatı olarak, her türlü yasal ihtiyacınıza çözüm odaklı yaklaşımlar sunarak, huzurlu bir gelecek için yanınızdayız. Profesyonel ve güvenilir hizmetlerimizle, haklarınızı savunmak için buradayız.

İzmir’de Aile Hukuku Hizmetleri

İzmir’de aile hukuku alanında profesyonel ve kapsamlı hizmetler sunan Mertcan Turan Hukuk ve Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin haklarını korumak ve aile içi ilişkilerde adaleti sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Boşanma davalarından çocuk velayeti ve nafaka işlemlerine, mal paylaşımından aile içi şiddet hukuki desteğine kadar geniş bir yelpazede hukuki destek sunmaktayız. İzmir aile hukuku ihtiyaçlarınız için bize başvurarak, uzman ekibimizden en kaliteli hizmeti alabilirsiniz.

Aile Hukuku Nedir?

Aile hukuku, aile içi ilişkileri düzenleyen ve bu ilişkilerden doğan hak ve yükümlülükleri belirleyen bir hukuk dalıdır. İzmir’de aile hukuku kapsamında, evlilik, boşanma, nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konular ele alınır. Aile hukukunun amacı, aile bireylerinin haklarını korumak ve aile içi ilişkilerde düzeni sağlamaktır.

Aile Hukuku’nun Temel İlkeleri

Aile hukukunun temel ilkeleri, aile bireylerinin haklarını ve yükümlülüklerini dengelemek üzerine kuruludur. İzmir’de aile hukuku hizmetleri kapsamında dikkate alınan temel ilkeler şunlardır:

  • Eşitlik İlkesi: Eşler arasında eşitlik esastır. Eşlerin hak ve yükümlülükleri dengeli bir şekilde düzenlenir. (TMK 185. madde)
  • Koruma İlkesi: Aile bireylerinin, özellikle çocukların ve zayıf konumdaki eşlerin korunması amaçlanır. (TMK 346. madde)
  • Dürüstlük ve Güven İlkesi: Aile içi ilişkilerde dürüstlük ve karşılıklı güven esas alınır. (TMK 2. madde)
  • Özgürlük ve Özerklik İlkesi: Aile bireylerinin kendi kararlarını alabilme özgürlüğü ve özerkliği desteklenir.

Türk Medeni Kanunu’nda Aile Hukuku

Türk Medeni Kanunu, aile hukuku ile ilgili düzenlemeleri içeren en önemli yasadır. İzmir’de aile hukuku hizmetleri kapsamında, Türk Medeni Kanunu’nda aile hukuku ile ilgili bazı önemli maddeler şunlardır:

  • Evlilik: Evliliğin nasıl kurulacağı, evlilik sözleşmeleri ve eşlerin hak ve yükümlülükleri düzenlenir. (TMK 134-160. maddeler)
  • Boşanma: Boşanma nedenleri, boşanma davasının açılması ve sonuçları hakkında hükümler içerir. (TMK 161-184. maddeler)
  • Nafaka: Eşler ve çocuklar için nafaka talepleri ve nafaka miktarının belirlenmesi düzenlenir. (TMK 175-176. maddeler)
  • Velayet: Çocukların velayeti, velayetin kimde olacağı ve velayet hakkının kullanılması düzenlenir. (TMK 336-351. maddeler)
  • Mal Paylaşımı: Evlilik süresince edinilen malların nasıl paylaşılacağı ve mal rejimleri düzenlenir. (TMK 202-281. maddeler)

Aile Hukuku Hizmetlerimiz

İzmir Avukat Mertcan Turan Hukuk ve Danışmanlık olarak, İzmir’de aile hukuku alanında kapsamlı hizmetler sunuyoruz. Evlilik sözleşmelerinden mal rejimlerine kadar geniş bir yelpazede müvekkillerimizin haklarını koruyor ve en iyi hukuki çözümleri sunuyoruz.

Evlilik Sözleşmeleri

Evlilik sözleşmeleri, evlilik öncesi ve evlilik süresince çiftlerin maddi ve manevi haklarını güvence altına almak amacıyla yapılan anlaşmalardır. İzmir aile hukuku kapsamında, çiftlerin ihtiyaçlarına uygun ve adil evlilik sözleşmeleri hazırlıyoruz. Amaç, çiftlerin mal varlıklarının nasıl yönetileceğini ve olası bir boşanma durumunda nasıl paylaşılacağını belirlemektir. Avantajları arasında anlaşmazlıkların önlenmesi ve mali güvenliğin sağlanması bulunur. Hukuki dayanak, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca düzenlenir.

Mal Rejimleri ve Mal Paylaşımı

Evlilik süresince edinilen malların adil bir şekilde paylaşılması, boşanma süreçlerinde büyük önem taşır. 

Mal Rejimleri: Edinilmiş Mallara Katılma, evlilik süresince edinilen mallar ortak kabul edilir ve boşanma durumunda paylaşılır. Mal Ayrılığı, eşler kendi mal varlıklarını yönetir ve boşanma durumunda paylaşım yapılmaz. Paylaşmalı Mal Ayrılığı, belirli mallar ortak kabul edilir ve diğer mallar bireysel olarak kalır. Mal Ortaklığı, eşlerin tüm mal varlıkları ortak kabul edilir.

Mal Paylaşımı: Eşlerin boşanma durumunda mal varlıklarının adil bir şekilde paylaşılması sürecidir. (TMK 202-281. maddeler). Mal tespiti, eşlerin mal varlıklarının belirlenmesi sürecidir. Değerleme, malların değerinin tespit edilmesini içerir. Paylaşım, mal varlıklarının adil bir şekilde dağıtılmasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Süreci

Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma ve diğer hususlarda (velayet, nafaka, mal paylaşımı) uzlaşarak mahkemeye başvurdukları süreçtir. Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi gereğince, en az bir yıl evli kalmış çiftler anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Bu süreç, hızlı ve daha az masraflıdır. İzmir aile hukuku danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması ve mahkeme sürecinde rehberlik sağlıyoruz.

Çekişmeli Boşanma Davaları

Çekişmeli boşanma davaları, tarafların boşanma veya boşanmanın sonuçları konusunda anlaşamadığı durumlarda açılır. Bu davalarda, taraflar deliller sunarak iddialarını ispat etmeye çalışırlar. Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi boşanma sebeplerini düzenler. Çekişmeli boşanma davalarında, çocuk velayeti, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda müvekkillerimize kapsamlı hukuki destek sunuyoruz.

Çocuk Velayeti ve Nafaka İşlemleri

İzmir’de aile hukuku uzmanı olarak, çocuk velayeti ve nafaka işlemlerinde müvekkillerimize kapsamlı destek sunuyoruz.

Velayet Hakları Nasıl Belirlenir?

Çocuk velayeti, boşanma veya ayrılık durumunda çocuğun menfaati gözetilerek belirlenir. Mahkeme, ebeveynlerin maddi durumu ve çocuğun ihtiyaçlarını değerlendirir. 12 yaşından büyük çocukların görüşleri de dikkate alınır.

Çocuk Nafakası ve Bakım Sorumlulukları

Çocuk nafakası, çocuğun bakım, eğitim ve sağlık giderlerini karşılamak amacıyla ödenir. Mahkeme, ebeveynlerin mali durumunu ve çocuğun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak nafaka miktarını belirler. Nafaka ödemeleri, çocuğun reşit oluncaya kadar devam eder.

Aile İçi Şiddet ve Koruma Tedbirleri

Aile içi şiddet vakalarında koruma tedbirleri, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde alınır. Hukuki süreçler şu şekildedir:

Başvuru, şiddet mağduru tarafından polis, savcılık veya doğrudan Aile Mahkemesi’ne yapılarak koruma tedbiri talep edilebilir. Mahkeme, delil aramaksızın koruma tedbiri kararı verebilir. Bu kararlar arasında şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılması, mağdurla iletişim kurmasının engellenmesi gibi önlemler bulunur. Koruma tedbirleri genellikle 6 ay süreyle alınır ve gerektiğinde uzatılabilir. Koruma tedbirine uymayan kişiler hakkında cezai işlemler uygulanır.

Aile İçi Şiddete Hukuki Müdahale

Boşanma davası açarak evlilik birliğinin sona erdirilmesi talep edilebilir. Mağdur, nafaka ve tazminat talebinde bulunabilir. Şiddet uygulayan kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulabilir. Bu durumda, fail hakkında kamu davası açılır. Şiddet uygulayanın silah ruhsatı iptal edilebilir ve tedaviye yönlendirilmesi sağlanabilir.

Aile Hukukunda Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler

Miras anlaşmazlıkları, aile fertleri arasında sıklıkla karşılaşılan ve çözüme kavuşturulması gereken hukuki meselelerdir. Türk Medeni Kanunu‘nun ilgili hükümleri uyarınca mirasın adil ve doğru bir şekilde paylaşılması esastır. Miras anlaşmazlıklarının çözümünde şu adımlar izlenir:

Mirasın tespiti ve terekesinin belirlenmesi. Yasal mirasçılar arasında adil paylaşımın sağlanması. Mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkması durumunda dava açılması. İzmir’de miras hukuku konusunda uzman ekibimiz, miras anlaşmazlıklarının çözümünde profesyonel hukuki destek sunar.

Evlilik İçi Borçlar ve Yükümlülükler

Evlilik içi borçlar ve yükümlülükler, eşler arasında mali anlaşmazlıklara yol açabilir. Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik süresince edinilen borçlar ve yükümlülükler, mal rejimlerine göre belirlenir. Evlilik içi borçların çözümünde şu hususlar dikkate alınır:

Edinilmiş Mallara Katılma rejiminde, evlilik süresince edinilen borçlar ortak kabul edilir. Mal Ayrılığı rejiminde, eşler kendi borçlarından sorumludur. Eşlerin, borçlar ve yükümlülükler konusunda anlaşmazlık yaşaması durumunda dava açılması. İzmir’de aile hukuku danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında, evlilik içi borçlar ve yükümlülükler konusunda müvekkillerimize rehberlik ediyoruz.

Mertcan Turan Hukuk ve Danışmanlık olarak, aile hukukunun hassas ve duygusal konularını anlıyoruz. 

Çalışma Alanlarımız

İletişim Formu